Algemene Voorwaarden Vlogwerk

Vlogwerk brengt uw bedrijf op een aansprekende manier onder de aandacht op uw website en social media met film- en fotomateriaal. We helpen u met e-branding en visuele marketing.

Vlogwerk verzorgt beeldmateriaal voor uw bedrijfs- en vacaturepromotie. Foto’s en films worden zowel op locatie als in de studio genomen en zijn daarna rechtenvrij beschikbaar voor uw promotie op uw website of social media. Mogelijkheden zijn naast het verzorgen van uw promotiemateriaal ongekend. Denk aan productfotografie voor uw webshop, portretfotografie voor uw social media profiel of korte betaalbare bedrijfsfilms voor het MKB. 

Vlogwerk is onderdeel van de Vakkracht groep en verzorgt in die rol al het beeldmateriaal wat wordt gebruikt voor uw bedrijfs- en vacaturepromotie in cross-marketing oplossingen. Voor zowel uw naamsbekendheid via e-branding als uw wervingsboodschap is Vlogwerk een laagdrempelige partner die u alle eindproducten volledig rechtenvrij beschikbaar stelt.

Aan elke samenwerking gaat een intake gesprek vooraf om de verwachtingen naar elkaar toe zo helder mogelijk te krijgen. Met uw ideeën en onze expertise kunnen we in korte tijd krachtige bedrijfsfilms maken die u in al uw media uitingen kunt gebruiken. Uw contact verloopt altijd rechtstreeks met de maker. Da’s wel zo duidelijk!

Ook als u een speciaal project, een bedrijfsevenement of een productrelease heeft, verzorgt Vlogwerk uw beeldmateriaal.  

Voor het MKB en de ZZP’er bieden we betaalbare oplossingen om uw website en social media te verrijken met een aansprekende bedrijfsfilm.

Het contact 

Het contact tussen Vlogwerk en een opdrachtgever kan op twee manieren tot stand komen: 

A. Opdrachtgever heeft Vlogwerk rechtstreeks en direct benaderd en aangegeven (meer) informatie te willen krijgen m.b.t. onze dienstverlening. Vlogwerk neemt contact op met opdrachtgever voor het bespreken van de vraag en/of het maken van een afspraak. 

B. Vlogwerk is via Social Media door opdrachtgever aangeschreven, getipt of geliked waaruit verder “persoonlijk” contact is voortgekomen. Dit contact gaat uitgebreid worden naar een fysieke afspraak om verdere afstemming met elkaar te zoeken.

Indien een opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van Vlogwerk, en kennis wenst te nemen van de mogelijkheden welke Vlogwerk te bieden heeft, zal Vlogwerk hier gerichte actie op ondernemen en opdrachtgever informeren.  

Kennismakingsgesprek 

Vlogwerk stuurt een schriftelijke bevestiging van het kennismakingsgesprek. Deze brief/mail gaat vergezeld van een kopie van deze Algemene Voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vlogwerk en bindend gedurende de gehele procedure. 

Opdrachtbevestiging

Vanaf het moment dat opdrachtgever aan heeft gegeven gebruik te willen maken van de diensten van Vlogwerk, wordt zij de opdrachtgever van Vlogwerk. Vlogwerk zal ten aller tijde een offerte sturen welke na akkoord omgezet gaat worden in een opdrachtbevestiging die voor akkoord ondertekend dient te worden door beide partijen..  

Indien het kennismakingsgesprek tot genoegen was van opdrachtgever en Vlogwerk, vraagt Vlogwerk aan opdrachtgever om zich schriftelijk akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden van Vlogwerk.

Decharge 

Nadat opdracht is vastgelegd, ontvangt opdrachtgever een bevestiging hiervan. Hiermee is opdrachtgever tevens akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden van Vlogwerk.

Proces/procedure

Bij aangaan samenwerking dient er een vervolggesprek ingepland te gaan worden waarbij opdrachtgever zijn/haar wensen kenbaar kan maken. Vlogwerk gaat vervolgens een draaiboek opstellen. Dit draaiboek wordt dan met opdrachtgever besproken en bij akkoord door beide partijen ondertekend.

In samenspraak gaan partijen een planning opstellen waarbij opdrachtgever ten aller tijde de verantwoordelijkheid heeft benodigdheden aan te leveren. Denk hierbij aan

  • Personen (hoofdrolspelers en eventuele figuranten)
  • Locaties
  • Portretrechten
  • Bedrijfslogo

Onkosten 

De opdrachtgever kan Vlogwerk vragen om extra publiciteit en/of wervingsinstrumenten in te zetten. Vlogwerk verstrekt vooraf een prijsopgave. 

Na akkoord tekent de opdrachtgever een extra opdracht voor de extra dienstverlening van Vlogwerk. De kosten voor extra diensten worden direct in rekening gebracht. Deze kosten kunnen nooit in mindering worden gebracht op de eerder gemaakte afspraken. Ook voor deze facturatie dient opdrachtgever rekening te houden met de betalingstermijn van 21 dagen. 

Facturering 

Bij aanvaarding opdracht wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Over alle diensten van Vlogwerk wordt BTW berekend. De factuur dient –stipt- binnen 21 dagen te worden voldaan.

Bij oplevering opdracht wordt nogmaals 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Ook over deze diensten van Vlogwerk wordt BTW berekend. De factuur dient –stipt- binnen 21 dagen te worden voldaan.

Geheimhouding 

De opdrachtgever garandeert dat de geleverde gegevens en informatie vanuit Vlogwerk vertrouwelijk zullen worden behandeld. De informatie mag slechts worden verstrekt aan medewerkers die direct bij de procedure betrokken zijn. Gegevens over de gemaakte afspraken mogen niet aan derden worden verstrekt.

Deze afspraken blijven onverminderd van kracht ook na afronding opdracht.. 

Referentie inwinnen 

Het is de opdrachtgever toegestaan om een of meerdere referenties in te winnen zonder schriftelijke toestemming van Vlogwerk. Het spreekt voor zich dat Vlogwerk het bijzonder kan waarderen als hier op voorhand duidelijkheid in gegeven wordt.. 

Informatie 

De introductie van Vlogwerk komt tot stand op basis van informatie die op dat moment geldend zijn. Indien er wijzigingen gaan plaatsvinden zal Vlogwerk opdrachtgever hierover informeren.

Vlogwerk moet er op vertrouwen dat geleverde informatie vanuit opdrachtgever juist is. Indien mogelijk wordt deze informatie vooraf door ons gecontroleerd, middels het bekijken van KvK gegevens en/of het inwinnen van een of meerdere referenties. Vlogwerk is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. 

Verantwoordelijkheid 

Vlogwerk stelt zich ten doel om een perfecte dienstverlening aan opdrachtgever te leveren. De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het geleverde materiaal. Vlogwerk vervult een ondersteunende en adviserende rol bij de gehele procedure. Zij is niet aansprakelijk voor enig handelen, doen of laten van direct of in-direct betrokkenen.

Rechtsvrij

Alle door Vlogwerk geleverde producten/materialen worden rechtsvrij geleverd. Hiermee staat het opdrachtgever vrij deze materialen geheel naar eigen inzicht te gebruiken. 

Enkhuizen, augustus 2018  

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.