Disclaimer

Hoewel Vlogwerk tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft Vlogwerk expliciet noch impliciet enige garantie dat op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Vlogwerk geeft geen garantie of zekerheid dat bij eventueel contact ook daadwerkelijk zakelijke transacties zullen plaats vinden. 

Verder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Privacyverklaring

Indien u besluit gegevens naar Vlogwerk te zenden, geeft u Vlogwerk daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. Vlogwerk zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde die Vlogwerk heeft verzocht opdrachtgever te ondersteunen middels een van de genoemde vormen van dienstverlening (website, correspondentie, algemene voorwaarden, etc.)

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.